Raad van Bestuur - agenda

 

 

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van budgetwijziging 2019–1 inzake investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het budgetwijziging 2019-1 – voorlegging aan de OCMW's

Publicatiedatum: 27/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Aankopen en investeringen

stand van zaken bestek ontwerper ter caele

Publicatiedatum: 27/11/2019