Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 27.11.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel en Jan Pauwels

Bestuurders;

Joke Mertens

Technicus;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Marleen Vanlerberghe

Bestuurder;

Danny Coene en Tijs Van Vynckt

Technici;

 

 

Vanaf punt 2 verlaat Bestuurder Marleen Van den Bussche de vergadering.

Vanaf punt 2 verlaat Bestuurder Annelies Lammertyn de vergadering.

Vanaf punt 2 verlaat Bestuurder Danny Vannevel de vergadering.

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 17.30 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland vast te stellen, zoals voorliggend en zoals gevoegd in bijlage bij onderhavig besluit, en het ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering, die daartoe wordt samengeroepen op woensdag 18.12.2019 om 18.00 uur.

Art. 2 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, na goedkeuring door de algemene vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 3 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, na goedkeuring door de algemene vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van budgetwijziging 2019–1 inzake investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het budgetwijziging 2019-1 – voorlegging aan de OCMW's

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, zoals voorliggend en zoals in bijlage te voegen bij onderhavig besluit, vast te stellen;

Art. 2 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering en deze, met dat doel, samen te roepen, op woensdag 18.12.2019 om 18.00 uur.

Art. 3 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, na goedkeuring door de algemene vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 4 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, na goedkeuring door de algemene vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.11.2019

Aankopen en investeringen

stand van zaken bestek ontwerper ter caele

 

Publicatiedatum: 03/12/2019