Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 22.04.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Financiën

Kennisname opmerkingen ABB bij MJP 2020-25

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Financiën

WZC Ter Leenen: nieuw supplement

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering:  Directieteam van 20 februari 2020

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering:  Directieteam van 5 maart 2020

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 19 maart 2020

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 2 april 2020

 

Publicatiedatum: 24/04/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 22.04.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona - aanpak en stand van zaken

 

Publicatiedatum: 24/04/2020