Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 08.07.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Tijs Van Vynckt

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Joke Mertens

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Personeel

Sociale Maribel - toewijs financiële tussenkomst

 

Publicatiedatum: 10/07/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Personeel

Standpunt Sectoraal Akkoord/Horecapremie

 

Publicatiedatum: 10/07/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Aankopen en investeringen

Gevelbescherming TH - toewijs opdracht

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het bestek "Gevelbescherming WZC Ter Hollebeke", zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 20.05.2020.

Art. 2 - De opdracht bestaande uit het vervangen van de elastische voegen en de vochtbehandeling van alle gevels, zoals beschreven in het bestek "Gevelbescherming WZC Ter Hollebeke", goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 20.05.2020, toe te wijzen aan de enige indiener van een offerte zijnde de firma John SAEY Renovatie BVBA, Gontrode Heirweg 142, 9090 Melle op basis van de voorliggende offerte dd. 10.06.2020 en tegen het nagerekende offertebedrag van 42.094,51 euro excl. 6% BTW of een totaal van 44.620,18 euro incl. 6% BTW.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/07/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Verlof-afwezigheid algemeen directeur

 

Publicatiedatum: 10/07/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 4 juni 2020

 

Publicatiedatum: 10/07/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 08.07.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 11 juni 2020

 

Publicatiedatum: 10/07/2020