Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 28.08.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Marleen Van den Bussche en Annelies Lammertyn

Bestuurders;

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

Afwezig:

 

Marleen Van den Bussche

Bestuurder;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 14.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Thuiszorg

Uitbreiding urencontingent DGAT 2020

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid, een aanvraag in te dienen voor het jaar 2020 voor 4.000 bijkomende uren dienst gezinszorg, te presteren binnen de eengemaakte regionale DGAT van het zorgbedrijf, voor 2.000 uren voor de werking in Maldegem en 2.000 uren voor de werking in Evergem.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Personeel

Beëindiging terbeschikkingstelling mevrouw X

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Op vraag van de gemeente Maldegem; de verbreking is niet meer dringend.

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Financiën

Financiële vergelijking thuiszorg in en uit ZBM: financiële vergelijking situatie Nevele en Deinze - kennisname

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Financiën

Varia - aanpak cijfers meerjarenplan - afspraken

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Afwijkingsaanvraag brandveiligheid WZC Ter Leenen

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Renovatie keuken WZC Ter Leenen - vloeren - kennisname resultaten aanbesteding - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het deelbestek 'Vloeren' voor de renovatie van de keuken van WZC Ter Leenen, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 12.06.2019

Art. 2 -  De uitvoering van het deelbestek 'Vloeren' toe te wijzen aan Bogaert Kunststofvloeren nv, Bosdreef 78, B-9080 Lochristi tegen het nagerekende offertebedrag van 18.443,45 euro exclusief BTW of 19.550,06 euro inclusief 6% BTW.

Art. 3 - De uitvoering ervan in te passen binnen de planning van de volledige renovatie van de Keuken van WZC Ter Leenen, onder coördintatie van de leidend ambtenaar, Architect Ingenieur Michiel Verstraete, Archtictenbureau Aiko, met uiterste datum van ingebruikname volledig gerenoveerde keuken vastgesteld op 01.12.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Renovatie keuken WZC Ter Leenen - wanden en plafonds - kennisname resultaten aanbesteding - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het deelbestek 'Wanden en Plafonds' voor de renovatie van de keuken van WZC Ter Leenen, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 12.06.2019

Art. 2 -  De uitvoering van het deelbestek 'Wanden en Plafonds' toe te wijzen aan  Qubus NV, Veldestraat 85a, 9850 Deinze (Nevele), tegen het nagerekende offertebedrag van 130.411,05 euro exclusief BTW of 138.235,14 euro inclusief 6% BTW.

Art. 3 - De uitvoering ervan in te passen binnen de planning van de volledige renovatie van de Keuken van WZC Ter Leenen, onder coördintatie van de leidend ambtenaar, Architect Ingenieur Michiel Verstraete, Archtictenbureau Aiko, met uiterste datum van ingebruikname volledig gerenoveerde keuken vastgesteld op 01.12.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Renovatie keuken WZC Ter Leenen - HVAC - kennisname resultaten aanbesteding - geen toewijs - procedure "Aanvaarde factuur" - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het deelbestek 'HVAC' voor de renovatie van de keuken van WZC Ter Leenen, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 12.06.2019

Art. 2 -  De uitvoering van het deelbestek 'HVAC' niet toe te wijzen om reden dat een toewijs aan BVBA Verbeke Daniël,  de enige indiener van een offerte binnen de procedure en met zaakvoerder Dhr. Bart Van Thuyne, tevens schepen en dus gemeenteraadslid van Stad Deinze, een schending van art. 27 § 2, 3° van het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 zou betekenen.

Art. 3 - De uitvoering van het deelbestek HVAC toe te wijzen aan DECAT, Leonbekaertlaan 32, 9880 voor een bedrag van 12.405,74 euro excl. BTW of 13.150,08 euro incl. 6% BTW, op grond van een offerte dd. 27.08.2019, ontvangen in kader van de plaatsingsprocedure "Aanvaarde factuur"; procedure gevoerd wegens spoedeisendheid en het niet kunnen gunnen van het deelbestek binnen de voorziene onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art. 4 - De uitvoering van de werken HVAC in te passen binnen de planning van de volledige renovatie van de Keuken van WZC Ter Leenen, onder coördintatie van de leidend ambtenaar voor de andere deelbestekken, Architect Ingenieur Michiel Verstraete, Archtictenbureau Aiko, met uiterste datum van ingebruikname volledig gerenoveerde keuken vastgesteld op 01.12.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Renovatie keuken WZC Ter Leenen - elektriciteit - kennisname resultaten aanbesteding - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het deelbestek 'Elektricitei't voor de renovatie van de keuken van WZC Ter Leenen, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 12.06.2019

Art. 2 -  De uitvoering van het deelbestek 'Elektriciteit' toe te wijzen aan Verstuyft-Lanssens NV, Lobulckstraat 21,9880 Aalter, tegen het nagerekende offertebedrag van 33.091,61 euro exclusief BTW of 35.077,11 euro inclusief 6% BTW.

Art. 3 - De uitvoering ervan in te passen binnen de planning van de volledige renovatie van de Keuken van WZC Ter Leenen, onder coördintatie van de leidend ambtenaar, Architect Ingenieur Michiel Verstraete, Archtictenbureau Aiko, met uiterste datum van ingebruikname volledig gerenoveerde keuken vastgesteld op 01.12.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Renovatie keuken WZC Ter Leenen - keukeninrichting - kennisname resultaten aanbesteding - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot het deelbestek 'Keukeninrichtin'g voor de renovatie van de keuken van WZC Ter Leenen, zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 12.06.2019

Art. 2 -  De uitvoering van het deelbestek 'Keukeninrichting' toe te wijzen aan Multifan Belfium nv, Krommewege 84, 9990 Maldegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 67.597,00 euro exclusief BTW ( factuur op te splitsen in gedeelte vast aan het gebouw 6% BTW en deel losstaande keukentoestellen 21% BTW).

Art. 3 - De uitvoering ervan in te passen binnen de planning van de volledige renovatie van de Keuken van WZC Ter Leenen, onder coördintatie van de leidend ambtenaar, Architect Ingenieur Michiel Verstraete, Archtictenbureau Aiko, met uiterste datum van ingebruikname volledig gerenoveerde keuken vastgesteld op 01.12.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Gratis gebruik door ZBM van zalen gemeente/OCMW - afstemming en vraag

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Varia - feedback gesprek met Deinze 28.08.2019

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Varia - interesse OCMW in ZBM

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 4 juli 2019

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 18 juli 2019

 

Publicatiedatum: 30/08/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 28.08.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 8 augustus 2019

 

Publicatiedatum: 30/08/2019