Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 21.10.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Thuiszorg

Uitbreiding urencontingent DG 2021

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid een aanvraag in te dienen voor het jaar 2021 voor 4.000 bijkomende uren dienst gezinszorg, te presteren binnen de eengemaakte regionale DG van het zorgbedrijf, voor 2.000 uren voor de werking in Maldegem en 2.000 uren voor de werking in Evergem.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Financiën

Prijsverhoging kapsalon WZC Warmhof

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de prijsverhoging van 10% voor het kapsalon WZC Warmhof.

Art. 2 - De prijsverhoging zal worden voorgelegd aan een bewonersraad in WZC Warmhof. Het verslag wordt toegevoegd aan het dossier.

Art. 3 - De prijsverhoging zal worden voorgelegd aan de prijzencommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid zodat de nieuwe prijzen kunnen ingaan vanaf 1 februari 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Financiën

Prijsverhoging middagmalen assistentiewoningen Maldegem

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de prijsverhoging van 4,5% voor de maaltijden voor bewoners van de assistentiewoningen in Maldegem. De prijzen evolueren van 6,50 euro naar 6,80 euro voor een maaltijd in de cafetaria en van 8,80 euro naar 9,20 voor een maaltijdbox.

Art. 2 - De prijsverhoging zal worden voorgelegd aan een bewonersraad in WZC Warmhof. Het verslag wordt toegevoegd aan het dossier.

Art. 3 - Ermee akkoord te gaan dat de prijs van een maaltijd in de cafetaria voor bewoners van assistentiewoningen in Evergem op 7,00 euro blijft zolang de prijs in Maldegem door indexatie onder 7,00 euro blijft.

Art. 4 - Akkoord te gaan met een prijsstijging van een maaltijd op de kamer voor bewoners van assistentiewoningen in Evergem naar 9,20 euro, zodat we een gelijke prijs hebben als in Maldegem en we verder stimuleren dat bewoners de maaltijd nuttigen in de cafetaria van het WZC.

Art. 5 - De prijsverhoging zal worden voorgelegd aan de prijzencommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid zodat de nieuwe prijzen kunnen ingaan vanaf 1 februari 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Financiën

Sectoraal akkoord - ontvangen ViA5-subsidies

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan om aan de VIA-coördinator te vragen om de ViA5-subsidies voor aan het zorgbedrijf Meetjesland gedetacheerde vastbenoemde personeelsleden van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Deinze rechtstreeks aan het Zorgbedrijf Meetjesland te storten.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona - bespreking

 

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Privatisering DCO Assenede - geen mogelijkheid

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 24 september 2020

 

Publicatiedatum: 29/10/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 21.10.2020

Aankopen en investeringen

WZC Ter Leenen - afwerking keuken - principieel akkoord

 

Publicatiedatum: 29/10/2020