Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 13.11.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Marleen Van den Bussche, Annelies Lammertyn en Danny Vannevel

Bestuurders;

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

Afwezig:

 

Kurt Moens

Bestuurder;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 19.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Personeel

Beëindiging terbeschikkingstelling mevrouw X

 

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Financiën

Besluit van de gouverneur tot goedkeuring JR18

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Aankopen en investeringen

Sloop oude vleugel WZC Ter Leenen - toewijs

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder bekenmaking met betrekking tot het bestek "Sloop oude vleugel WZC Ter Leenen", zoals blijkt uit voorliggend aanbestedingsdossier, in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 18.09.2019.

Art. 2 - De opdracht bestaande uit het slopen van de oude vleugel van het WZC Ter Leenen, zoals beschreven in het bestek "Sloop oude vleugel WZC Ter Leenen", goedgekeurd door de raad van bestuur van 18.09.2019, toe te wijzen aan Buysse Hans BVBA, Bosstraat 9, 9940 Evergem tegen het nagerekende offertebedrag van 84.344,25 € excl. BTW.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

veiligheidscoördinator sloop oudbouw WZC TL

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur gaat akkoord met de aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de sloop van de oude vleugel van WZC ter Leenen en doet hiervoor een beroep op BVBA AMIB, Ignas Bogaert, Hof Van Praet 15, 9880 Aalter.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

tijdspad goedkeuring meerjarenplan 2020-2025

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

personeelsmonitor 2019 - resultaten

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 19 september 2019

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Personeel

Groepering: Directieteam van 24 september 2019

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 3 oktober

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 17 oktober 2019

 

Publicatiedatum: 19/11/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 13.11.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Varia

 

Publicatiedatum: 19/11/2019