Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 27.01.2021

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Thuiszorg

Renovatie Collectieve Autonome Dagopvang Maldegem

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan met de duurzame renovatie van de Collectieve Autonome Dagopvang te Maldegem. De meerkost van het eigen aandeel vergt een aanpassing van het investeringsbudget en wordt in het kader van de jaarrekening 2020 met OCMW Maldegem afgestemd.

Art. 2 - Akkoord te gaan om AIKO architecten, Stationsplein 6 te 9990 MALDEGEM, de opdracht te geven om de dossiersamenstelling voor de VIPA-subsidie op te maken en tijdig in te dienen.

Art. 3 - Akkoord te gaan om de aanvraag voorafgaande vergunning op te maken en bij het Agentschap Zorg & Gezondheid in te dienen.

Art. 4 - Akkoord te gaan om AIKO architecten de opdracht te geven een bestek op te maken teneinde een aannemer aan te duiden.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Personeel

Sectoraal Akkoord VIA 6 ZORG - dringend uitbetalen aanvullend deel eindejaarstoelage 2020

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Deze beslissing is van toepassing op volgende personeelsleden tewerkgesteld in de erkende diensten

in de ouderenzorg, de woonzorgcentra en de groepen van assistentiewoningen, de thuiszorg, de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en dagopvang, maar niet de dienstenchequesonderneming.

Art. 2 - Met uitzondering van het personeel dat een attractiviteitspremie ontvangt, verhoogt de raad het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1 % zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6 % variabel bedrag (verhoging van +1,1 %) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

Art. 3 - Voor het personeel in de ouderenzorg dat tot nu toe een attractiviteitspremie ontving, verhoogt de raad het vast bedrag tot 1.288,43 euro en het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1 % zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6 % variabel bedrag (verhoging van +1,1 %) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

Art. 4 - De algemeen directeur neemt, samen met de financieel directeur en de directeur HRM, de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 1 het verschil, met name de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 zoals bepaald in artikel 2 respectievelijk in artikel 3, ontvangen.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Personeel

Consumptiecheques - verlies / diefstal 4 pakjes

 

Publicatiedatum: 29/01/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona en vaccinaties: stand van zaken

 

Publicatiedatum: 29/01/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 7 januari 2021

 

Publicatiedatum: 29/01/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 27.01.2021

Aankopen en investeringen

Brandwegen WZC TH en SF TC - goedkeuring bestek

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Het bestek BESA824U_Brandwegen Zorgbedrijf ten behoeve van de aanleg van een brandweg bij WZC Ter Hollebeke en brandweg bij GAW Ter Caele, aangeleverd door AIKO, Architecten en ingenieurs goed te keuren.

Art. 2 - De firma AMIB BVBA, Hof te Praat 15, 9880 Aalter aan te stellen als veiligheidscoördinator voor beide werven, overeenkomstig offerte dd. 18.01.2021 voor een bedrag van 900 euro excl. BTW of een totaal van 1.089 euro incl. 21% BTW.

Art. 3 - Volgende aannemers om een offerte te verzoeken voor het uitvoeren van Aanleg brandweg WZC Ter Hollebeke, overeenkomstig het onder art.1 bedoelde bestek:

● Damman BVBA, Zegersstraat 6, 8700 Tielt (BE0425.504.653)

● Aannemingen Bossuyt BV, Meulebekestraat 155, 8770 Ingelmunster (BE0425.460.212)

● Van Steenhaut BVBA, Nieuwenhovestraat 20, 8540 Ingelmunster (BE0883.795.407)

● Aannemingen De Witte BVBA, Krommewege 43, 9990 Maldegem (BE0752.917.661)

● Buysse Hans BVBA, Bosstraat 9, 9940 Evergem (BE0895.396.013)

● C-DS/Cochuyt - De Smet, Krommewege 39, 9990 Maldegem (BE0440.757.409)

● Boelens BVBA, Gentweg 48, 9971 Kaprijke (BE0648.913.469)

● De Jonghe BVBA, Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo (BE0421.440.254)

● NV Dirk Bauwens, Schildekensstraat 20, 9940 Evergem

● BV Wilagro, Callemansputtestraat 20, 9940 Evergem

 

 

 

Publicatiedatum: 29/01/2021