Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 24.02.2021

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Koen Cromheecke

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Financiën

Voorstel budgetwijziging: investeringen WZC TL

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt goed dat het investeringsbudget van 25.000 euro voor energiebesparende maatregelen voor WZC Ter Leenen ingeschreven in het MJP 2020-2025 in het jaar 2022 bij een volgende aanpassing MJP 2020-2025 wordt verschoven naar het jaar 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Financiën

Overdracht saldi van investeringskredieten

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt de overdracht van 2020 naar 2021 van volgende investeringskredieten en de bijhorende financieringen goed :

- IE-311 voor de renovatie van de kamers in Ter Hollebeke voor 275.000 euro

- IE-310 van het opstartbudget nieuwbouw in Ter Caele voor 31.486,01 euro

- IE-330 voor de brandveiligheidswerken in Ter Leenen voor 100.000 euro 

Art. 2 - De gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten wordt in digitale vorm aan de Vlaamse overheidbezorgd.

Art. 3 - De overdracht van de investeringskredieten wordt opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Aankopen en investeringen

Consultancy verzekering met Stad Deinze

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt goed dat het Zorgbedrijf Meetjesland instapt in de consultancy opdracht verzekering uitgeschreven door Stad Deinze die vooraf gaat aan de opmaak van het bestek verzekeringen van Stad Deinze

Art. 2 - De raad van bestuur keurt goed dat het verdere verloop van de procedure m.b.t. tot de aanbesteding verzekeringen voor het Zorgbedrijf Meetjesland verloopt volgens de delegatiebevoegdheden uitgeschreven in het huishoudelijk reglement

Art. 3 - De raad van bestuur keurt goed dat het WZC Karel Pique van het OCMW Deinze kan aansluiten bij één of twee aankoopdossiers van het Zorgbedrijf Meetjesland.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Evergem - vraag om bijkomende investeringskredieten 2021

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Financiën

Liquide middelen

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt goed dat de geco dotaties per 01.01 voor een volledig jaar mogen opgevraagd aan de OCMW's.

Art. 2 - De raad van bestuur keurt het kader van de kredietlijn (1.000.000 euro voor max. 3 maanden volgens een verdeelsleutel) goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Schenking kunstwerk aan WZC WH

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Erkenning aangemelde 4 groepen GAW Evergem

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De erkenning aan te vragen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid van volgende aangemelde groepen van assistentiewoningen :

- Assistentiewoningen Ten Oudenvoorde, Hospitaalstraat 2, 9940 Evergem voor 20 woningen (415.003 C)

- Assistentiewoningen Ter Hollebeke, Hooiwege 4, 9940 Evergem voor 20 woningen (415.004 C)

- Assistentiewoningen Ter Caele, Hoeksken 29, 9940 Evergem voor 24 woningen (415.001 C)

- Assistentiewoningen Ter Caele bis, Spoorwegstraat 12, 9940 Evergem voor 5 woningen (415.002 C)

Art. 2 - Het voorliggend aanvraagdossier voor elk van de in art. 1 bedoelde GAW goed te keuren en bij het Agentschap in te dienen.

Art. 3 -De onder art. 1 bedoelde erkenning aan te vragen met ingang van 01.01.2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Aankopen en investeringen

Overlijdens in de WZCa

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona - actuele stand van zaken aangaande corona en vaccinaties (WZ en TZ)

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 26 november 2020

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 10 december 2020

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 22 december 2020

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 21 januari 2021

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.02.2021

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 4 februari 2021

 

Publicatiedatum: 26/02/2021