Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 18.09.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Jan Pauwels

Bestuurder;

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 17.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Kwaliteitstraject 'De Bedoeling'

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Remediëringsplan WZC Ter Leenen

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Goedkeuren bestek sloop oude vleugel

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de Omgevingsvergunning voor de sloop van de zuidelijke arm van WZC Ter Leenen, zoals verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Deinze in zitting van 03.09.2019.

Art. 2 - Het bestek A767_afbraakwerken, aangeleverd door archtitectenbureau AIKO, goed te keuren.

Art. 3 - Volgende leveranciers om een offerte te verzoeken voor het uitvoeren van de sloopwerken, overeenkomstig het onder art. 2 bedoelde bestek:

       ABSO BVBA, Buntstraat 90 te 9940 EVERGEM

       ACLAGRO NV, Industrieweg 74 te 9032 WONDELGEM

       Aannemingen Bossuyt, Meulebekestraat 155 te 8770 INGELMUNSTER

       Buysse afbraakwerken BVBA, Nieuwendorpe 32 te 9900 EEKLO

       Hans Buysse, Bosstraat 9 te 9940 EVERGEM

       Karel Lecomte BVBA, Daverlostraat 208 te 8310 ASSEBROEK

       Elias Vandevoorde BVBA, Nieuwendorpe 53 te 9900 EEKLO

 

 

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 22 augustus 2019

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 5 september 2019

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Personeel

Beëindiging terbeschikkingstelling mevrouw X

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

Reden: Maldegem zoekt nog een tewerkstellingsplaats voor betrokkene

 

 

Publicatiedatum: 24/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Feest 10 jaar WZC Ten Oudenvoorde

 

Publicatiedatum: 24/09/2019