Raad van Bestuur - agenda

 

 

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Kwaliteitstraject 'De Bedoeling'

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Remediëringsplan WZC Ter Leenen

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Goedkeuren bestek sloop oude vleugel

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 22 augustus 2019

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 5 september 2019

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Personeel

Beëindiging terbeschikkingstelling mevrouw X

Publicatiedatum: 11/09/2019
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.09.2019

Feest 10 jaar WZC Ten Oudenvoorde

Publicatiedatum: 11/09/2019