Raad van Bestuur - agenda

 

 

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Personeel

Corona-premie - heroverweging - principiële beslissing met oog op opstarten onderhandeling vakbonden en overleg 3 besturen

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Financiën

Tijdspad goedkeuring aanpassing MJP - data

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Financiën

Kennisname besluit goedkeuring JR 2019

Publicatiedatum: 13/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Aankopen en investeringen

WZC Ter Leenen - afwerking keuken - bekrachtiging

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Aankopen en investeringen

Aanduiden vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de AV van Creat - effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Nieuw Ter Caele - intentieverklaring warmtenet - goedkeuring intentie

Publicatiedatum: 10/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

overleg ZBM met Deinze 14.10.2020 - verslag

Publicatiedatum: 10/11/2020