Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 24.06.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene

Technicus;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Annelies Lammertyn

Bestuurder;

Tijs Van Vynckt en Joke Mertens

Technici;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 16.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Personeel

Sectoraal akkoord 2020 - kennisname inhoud

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Financiën

Vaststellingen ABB MJP 2020-2025

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt goed om geen extra kosten te maken om te voldoen aan alle vaststellingen van ABB m.b.t. MJP 2020-2025

Art. 2 - De raad van bestuur geeft het mandaat aan de algemeen directeur en de financieel directeur om in dialoog te gaan met het ABB om tot een vergelijk te komen welke vaststellingen op een realistisch manier kunnen worden geremedieerd. 

Art. 3 - De raad van bestuur keurt de reactie goed zoals opgenomen in het document "2020.06.16 Reactie toezicht - opmerkingen ABB Zorgbedrijf Meetjesland"

 

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Financiën

Bepaling regels WV art. 485 DLB

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De Raad van Bestuur keurt de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Hoofdzetel - aanbod Maldegem - reactie

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona - laatste stand van zaken

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 14 mei 2020

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 20 mei 2020

 

Publicatiedatum: 26/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 24.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 28 mei 2020

 

Publicatiedatum: 26/06/2020