Algemene Vergadering - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 18.12.2019

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter;

Gunnar Claeys, Karlien De Paepe, Anneleen De Ruyck, Conny De Spiegelaere, Patrick De Wulf, Nathalie Lambrecht, Filip Lehoucq, Stefaan Luca, Matthias Neirynck, Jan Van de Walle, Annuska Van Hoorebeke, Vicky Van Hyfte, Françoise Vercruysse, Annick Verstraete, Filip Vervaeke en Leen Ysebaert

Leden algemene vergadering;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

André Claeys, Eddy Colombeen, Leandra Decuyper, Henk Deprest, Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Katleen De Kesel, Annelies Lammertyn, Annie Mervillie, Rafaël Pauwels, Danny Vannevel, Marleen Van den Bussche, Kiran Van Landschoot en Martine Willems

Leden algemene vergadering;

 

Afwezig:

 

Henk Deprest, Katleen De Kesel, Annelies Lammertyn, Rafaël Pauwels, Danny Vannevel, Marleen Van den Bussche en Kiran Van Landschoot

Leden algemene vergadering;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Algemene Vergadering vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Algemene Vergadering dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Algemene Vergadering goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.12.2019

Financiën

Besluit van de gouverneur tot goedkeuring JR18

 

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.12.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van budgetwijziging 2019–1 inzake investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het budgetwijziging 2019-1 – voorlegging aan de OCMW's

 

 

BESLUIT DE ALGEMENE VERGADERING

Met eenparigheid

Art. 1 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, zoals voorliggend en zoals in bijlage te voegen bij onderhavig besluit, goed te keuren;

Art. 2 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 3 - De budgetwijziging 2019-1 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, na goedkeuring door de algemene vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.12.2019

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

 

 

BESLUIT DE ALGEMENE VERGADERING

Met eenparigheid

Art. 1 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, zoals voorliggend en zoals gevoegd in bijlage bij onderhavig besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 3 - Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2020