Algemene Vergadering - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 10.06.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter;

André Claeys, Gunnar Claeys, Leandra Decuyper, Henk Deprest, Koenraad De Ceuninck, Katleen De Kesel, Karlien De Paepe, Conny De Spiegelaere, Patrick De Wulf, Nathalie Lambrecht, Filip Lehoucq, Stefaan Luca, Matthias Neirynck, Danny Vannevel, Marleen Van den Bussche, Jan Van de Walle, Annuska Van Hoorebeke, Kiran Van Landschoot, Françoise Vercruysse, Annick Verstraete, Martine Willems en Leen Ysebaert

Leden algemene vergadering;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Eddy Colombeen, Marten De Jaeger en Annelies Lammertyn

Leden algemene vergadering;

 

Afwezig:

 

Marten De Jaeger, Anneleen De Ruyck, Annie Mervillie, Rafaël Pauwels, Vicky Van Hyfte en Filip Vervaeke

Leden algemene vergadering;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Algemene Vergadering vangt aan om 19.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Algemene Vergadering dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Algemene Vergadering goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 10.06.2020

Financiën

Jaarrekening 2019 - vaststelling

 

 

BESLUIT DE ALGEMENE VERGADERING

Met eenparigheid

Art. 1 - De jaarrekening 2019 van het Zorgbedrijf Meetjesland wordt vastgesteld, zoals voorliggend en zoals in bijlage opgenomen bij onderhavig besluit.

Art. 2 - Binnen twintig na deze vaststelling door de Algemene Vergadering wordt de jaarrekening 2019 bezorgd aan de betrokken OCMW's, overeenkomstig het bepaalde in art. 490 §§ 2 en 3 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22.12.2017, en, middels digitale rapportering, aan de Vlaamse Overheid, overeenkomstig het bepaalde in art. 490 §4.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/06/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 10.06.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Mededeling - overzicht aanpak corona COVID-19

 

Publicatiedatum: 18/06/2020