Algemene Vergadering - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 16.12.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter;

André Claeys, Gunnar Claeys, Eddy Colombeen, Leandra Decuyper, Henk Deprest, Koenraad De Ceuninck, Katleen De Kesel, Karlien De Paepe, Anneleen De Ruyck, Conny De Spiegelaere, Patrick De Wulf, Nathalie Lambrecht, Annelies Lammertyn, Filip Lehoucq, Stefaan Luca, Annie Mervillie, Matthias Neirynck, Danny Vannevel, Jan Van de Walle, Annuska Van Hoorebeke, Kiran Van Landschoot, Françoise Vercruysse, Annick Verstraete, Filip Vervaeke, Eva Willems, Martine Willems en Leen Ysebaert

Leden algemene vergadering;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Marten De Jaeger, Marleen Van den Bussche en Vicky Van Hyfte

Leden algemene vergadering;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Algemene Vergadering vangt aan om 20.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Algemene Vergadering dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Algemene Vergadering goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

AV - wijziging samenstelling - aanduiding Eva Willems ter vervanging van Raf Pauwels

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van herziening 2 meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota – goedkeuring van de herziening 2 van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

 

 

BESLUIT DE ALGEMENE VERGADERING

Met eenparigheid

Art. 1 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2 voor het Zorgbedrijf Meetjesland, zoals voorliggend en zoals gevoegd in bijlage bij onderhavig besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 3 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Art. 4 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 - herziening 2, binnen de 10 dagen, via de voorzitter van het Vast Bureau te publiceren op de webtoepassing van de gemeente Evergem, waar zich de maatschappelijke zetel van het zorgbedrijf bevindt, en bij de bekendmaking de publicatiedatum te vermelden (artikel 287 DLB).

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Goedkeuring JR 2019 door Gouverneur

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Mededeling - overzicht aanpak corona COVID-19

 

Publicatiedatum: 21/12/2020