Algemene Vergadering - agenda

 

 

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

AV - wijziging samenstelling - aanduiding Eva Willems ter vervanging van Raf Pauwels

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van herziening 2 meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota – goedkeuring van de herziening 2 van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

Publicatiedatum: 04/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Goedkeuring JR 2019 door Gouverneur

Publicatiedatum: 08/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Mededeling - overzicht aanpak corona COVID-19

Publicatiedatum: 04/12/2020